Riktlinjer arbetsgrupper

Verkställande utskottet fastställer riktlinjer för Sveroks arbetsgrupper.