Kanslidokument

Kanslidokument fastställs av generalsekreteraren och reglerar kansliets arbete och omfattar dels saker som rör personalen (till exempel arbetsmiljö och personalfrågor), dels saker som rör kansliets arbetssätt och -former (till exempel projektstyrning).

Årtalet efter rubrik anger året dokumentet antogs, detta för att det ska vara enkelt och överskådligt att se när något antagligen behöver uppdateras. Frågor om kanslidokumenten besvaras av generalsekreteraren.