Förbundsstyrelsemötesprotokoll och möteshandlingar

Här finns förbundsstyrelsens möteshandlingar och styrelsemötesprotokoll. Ambitionen är att protokollen ska presenteras här senast den sista månaden efter mötets avslutande. Notera att vissa protokoll berör enskilda individer i frågor som kan bedömas känsliga. I dessa fall så publiceras inte de delarna av protokollen här på hemsidan. Det går dock att få läsa protokollen i sin helhet på förbundskansliet. Kontakta då info@sverok.se.

Verksamhetsåret 2020

Möteshandlingar 2020-01-24-25 (VoteIt)
Möteshandlingar 2020-03-07-08 (VoteIt)
Möte 3: 9-10 maj (VoteIT)
Möte 4: 29-30 augusti (VoteIT)
Möte 5: 3-4 oktober (VoteIT)
Möte 6: 12-13 december (VoteIT)

Protokoll 1A 2020-01-24-25
Protokoll 2 2020-03-07-08
Protokoll 3 2020-05-09-10
Protokoll 4 2020-08-29-30
Protokoll 5 2020-10-03-04
Protokoll 6 2020-11-16
Protokoll 7 2020-12-12-13

Verksamhetsåret 2019

Möteshandlingar 2019-01-19-20 (VoteIt)
Möteshandlingar 2019-03-16-17 (VoteIt)
Möteshandlingar 2019-05-11-12 (VoteIt)
Möteshandlingar 2019-08-17-18 (VoteIt)
Möteshandlingar 2019-10-05-06 (VoteIt)
Möteshandlingar 2019-12-14-15 (VoteIt)

Protokoll 1A 2019-01-19 (sign)
Protokoll 1B 2019-01-19-20
Protokoll 2 2019-03-16-17
Protokoll 3 2019-03-11-12 (sign)
Protokoll 4 2019-05-11-12 (sign)
Protokoll 5 2019-10-05-06
Protokoll 6 2019-12-14-15 (sign)

Verksamhetsåret 2018
Protokoll A 2018-01-20 (Sign)
Protokoll B 2018-01-20
Protokoll 2018-02-24–25
Protokoll 2018-03-17–18
Protokoll 2018-05-05–06
Protokoll 2018-08-25–26
Protokoll 2018-09-28
Protokoll 2018-10-05–06
Protokoll 2018-12-15-16
Möteshandlingar 2018-12-15–16

Verksamhetsåret 2017
Protokoll 2017-01-22
Protokoll 2017-01-22 (Sign)
Protokoll 2017-01-21–22
Protokoll 2017-03-10–12
Protokoll 2017-05-26–28
Protokoll 2017-08-26–27
Protokoll 2017-10-14–15
Protokoll 2017-12-09–10

Verksamhetsåret 2016
Protokoll 2016-01-23 (konstituerande möte)
Protokoll 2016-01-23–24
Protokoll 2016-03-19
Protokoll 2016-05-21–22
Protokoll 2016-09-03–04
Protokoll 2016-10-08–09
Protokoll 2016-12-03–04

Verksamhetsåret 2015
Protokoll 2015-01-17 (konstituerande möte)
Protokoll 2015-01-17–18
Protokoll 2015-03-28–29
Protokoll 2015-05-23–24
Protokoll 2015-08-29–30
Protokoll 2015-10-10–11
Protokoll 2015-12-12-13

Verksamhetsåret 2014
Protokoll 2014-01-18 (konstituerande möte)
Protokoll 2014-01-18–19
Protokoll 2014-03-29–30
Protokoll 2014-05-24–25
Protokoll 2014-08-23–24
Protokoll 2014-10-11–12
Protokoll 2014-12-13–14

Verksamhetsåret 2013
Protokoll 2013-01-26 (konstituerande möte)
Protokoll 2013-01-26–27
Protokoll 2013-03-23–24
Protokoll 2013-05-18–19
Protokoll 2013-08-17–18
Protokoll 2013-10-05–06
Protokoll 2013-12-07–08

Verksamhetsåret 2012
Protokoll 2012-01-21 (konstituerande möte)
Protokoll 2012-01-21–22
Protokoll 2012-03-17–18
Protokoll 2012-05-12–13
Protokoll 2012-08-18–19
Protokoll 2012-10-06–07
Protokoll 2012-12-08–09

Verksamhetsåret 2011
Protokoll 2011-01-29 (konstituerande möte)
Protokoll 2011-01-29–30
Protokoll 2011-03-13
Protokoll 2011-05-07–08
Protokoll 2011-08-27–28
Protokoll 2011-10-08–09
Protokoll 2011-12-10–11

Verksamhetsåret 2010
Protokoll 2010-01-16–17
Protokoll 2010-02-20–21
Protokoll 2010-04-18
Protokoll 2010-06-12–13
Protokoll 2010-08-21–22
Protokoll 2010-10-09–10
Protokoll 2010-12-04

Verksamhetsåret 2009
Protokoll 2009-01-02–04
Protokoll 2009-01-31–02-01
Protokoll 2009-03-07–08
Protokoll 2009-04-24–26
Protokoll 2009-06-06–07
Protokoll 2009-08-08–09
Protokoll 2009-09-19–20
Protokoll 2009-10-10–11
Protokoll 2009-12-05–06

Verksamhetsåret 2008
Protokoll 2008-04-27
Protokoll 2008-05-23–25
Protokoll 2008-07-11–13
Protokoll 2008-08-01–03
Protokoll 2008-09-05–07
Protokoll 2008-10-03–05
Protokoll 2008-11-07–09
Protokoll 2008-12-06

Verksamhetsåret 2007/2008
Protokoll 2007-04-22
Protokoll 2007-05-05–06
Protokoll 2007-06-09–10
Protokoll 2007-08-24–26
Protokoll 2007-10-05–07
Protokoll 2007-11-09–11
Protokoll 2007-12-14–16
Protokoll 2008-02-29–03-02
Protokoll 2008-04-11–13

Verksamhetsåret 2006/2007
Protokoll 2006-03-12
Protokoll 2006-03-26
Protokoll 2006-05-06–05-07
Protokoll 2006-06-10–06-11
Protokoll 2006-07-08
Protokoll 2006-09-02–03
Protokoll 2006-09-30–10-01
Protokoll 2006-10-28
Protokoll 2006-12-02–03
Protokoll 2007-01-12–14
Protokoll 2007-02-10–11
Protokoll 2007-03-31

Verksamhetsåret 2005/2006
Protokoll 2005-03-14
Protokoll 2005-04-08–10
Protokoll 2005-04-30–05-01
Protokoll 2005-06-10–12
Protokoll 2005-07-16
Protokoll 2005-09-10–11
Protokoll 2005-10-15–16
Protokoll 2005-11-12–13
Protokoll 2005-12-10–11
Protokoll 2006-01-28–29
Protokoll 2006-02-18–19

Verksamhetsår 2004/2005
Protokoll 2004-04-18
Protokoll 2004-05-15–16
Protokoll 2004-06-12–13
Protokoll 2004-07-24–25
Protokoll 2004-10-02–03
Protokoll 2004-10-29–31
Protokoll 2004-12-03–05
Protokoll 2005-01-29–30
Bilaga 2005-02-19–20
Protokoll 2005-02-19–20

Verksamhetsår 2003/2004
Protokoll 2003-03-09
Protokoll 2003-05-03–04
Protokoll 2003-06-07–08
Protokoll 2003-07-18–20
Protokoll 2003-10-03–05
Protokoll 2003-11-08–09
Protokoll 2003-12-07
Protokoll 2004-02-01
Protokoll 2004-02-27–29

Verksamhetsår 2002/2003
Protokoll 2002-03-24
Protokoll 2002-05-04–05
Protokoll 2002-05-31
Protokoll 2002-09-08
Protokoll 2002-10-19–20
Protokoll 2002-11-15–17
Protokoll 2002-12-08
Protokoll 2003-01-25–26

Verksamhetsåret 2001/2002
Protokoll 2001-03-25
Protokoll 2001-04-08
Protokoll 2001-05-20
Protokoll 2001-07-08
Protokoll 2001-09-30
Protokoll 2001-11-18
Protokoll 2002-01-20

Verksamhetsår 2000/2001
Protokoll 2000-03-26
Protokoll 2000-04-09
Protokoll 2000-06-12
Protokoll 2000-08-27
Protokoll 2000-10-29
Protokoll 2001-02-11