Kanslidokument

Kanslidokument fastställs av generalsekreteraren och reglerar kansliets arbete och omfattar dels saker som rör personalen (till exempel arbetsmiljö och personalfrågor), dels saker […]