Kanslidokument

Kanslidokument fastställs av kanslichefen och reglerar kansliets arbete och omfattar dels saker […]