Välkommen till infobanken!

Här kan du ta del av alla styrdokument och kanslidokument som används inom förbundet.

Styrdokument är det som skiljer civilisation från vildar. Det skelett som bär upp de annars så ömtåliga mjukdelar som lungor och hjärta. Den stål- och glaskonstruktion som retar himlen och huserar översvallande kreativitet. Den berggrund vilken ovanpå alla drömmar kan vila. Kort sagt är styrdokumenten Alfa och Omega för Sverok. Vi har dem att tacka för allt och vi är dem skyldiga vårt liv.

/Tidigare Förbundssekreterare Tjarls

Ansvarig för denna webbplats är förbundssekreterare Alexandra Hjortswang och kanslichef Johan Groth.