VÄLKOMMEN TILL INFOBANKEN

Här hittar du förbundets styrdokument och stadgar, kanslidokument samt protokoll från styrelsemöten och Riksmöten.

Ansvariga för Infobanken är Alexandra Hjortswang (förbundssekreterare) och Johan Groth (kanslichef).

Om du vill veta vad förbundsstyrelsen och kansliet gör just nu så ta en titt i uppdragslistan!