VÄLKOMMEN TILL INFOBANKEN

Här hittar du förbundets styrdokument och stadgar, kanslidokument samt protokoll från styrelsemöten och Riksmöten.

Ansvariga för Infobanken är David Eriksson (förbundssekreterare) och Sara Hauge (generalsekreterare).

Om du vill veta vad förbundsstyrelsen och kansliet gör just nu så ta en titt i uppdragslistan!