VÄLKOMMEN TILL INFOBANKEN

Här hittar du förbundets styrdokument och stadgar, kanslidokument, riktlinjer för arbetsgrupper samt protokoll från styrelsemöten och Riksmöten.

Ansvariga för Infobanken är David Eriksson (vice ordförande) och Sara Hauge (generalsekreterare).

Om du vill veta vad förbundsstyrelsen och kansliet gör just nu så ta en titt i uppdragslistan!