Styrdokument

Dokument fastställda av förbundsstyrelsen som sätter upp regler för hur förbundet skall drivas och vilka mål verksamheten skall ha. Årtalet efter rubrik anger året dokumentet antogs, detta för att det ska vara enkelt och överskådligt att se när något antagligen behöver uppdateras. Alla styrdokument ska utläsas som ”Styrdokument för [namnet] [årtal]”.

Stadgarna för Sverok är inte ett styrdokument, men likväl ett dokument som i stor utsträckning styr verksamheten. Därför finns de även länkade här.