Kanslidokument

Kanslidokument fastställs av kanslichefen och reglerar kansliets arbete. Det är även här som förbundets förhållande till anställda regleras.